YEREL İSTİHDAM VE TEDARİK ZİNCİRİ

Öksüt Madencilik A.Ş. yerel istihdama öncelik ve önem vermektedir. Bu kapsamda, yerel işgücünden azami ölçüde yararlanılması planlanmıştır. Öksüt Madencilik, sosyal yatırımının bir parçası olarak yöre halkının madende çalışabilmesi için gerekli eğitimleri almalarına yardımcı olmak amacıyla eğitim programları geliştirmektedir. Eğitim planlarının amaçları projede çalışmak isteyen yöre sakinlerinin yerel beceri düzeylerini yükselterek istihdam için hazırlamaktır.

Yerel istihdama ek olarak yerel tedariği en üst düzeye çıkarmak amacıyla planlar oluşturulmuş, etik ve şeffaflığı ön planda tutan politikalar geliştirilmiştir.