Nereye Varmak İstiyoruz

Öksüt Madencilik|Centerra Gold Inc. olarak odak noktamızda tercih edilen işveren ve işyeri olma yer alıyor. Sürdürülebilir değer ve büyümeyi sorumlulukla sağlayan bir ekip olarak mükemmellik kültürü kurmak ve kurduğumuz bu kültürün stratejik iş ortağımız olan çalışanlarımız tarafından benimsenmesini sağlamayı hedefliyoruz.

İşte Güvenlik, Evde Güvenlik mottosu ile yola çıktığımız, çalışanlarımızın güvenliğini ve sağlığını merkezimize koyduğumuz politikamızla örnek bir şirket olmak, varmak istediğimiz noktalar arasında yer alıyor.

Politikamız

Ulaşmak istediğimiz yere giderken en önemli kaynağımızın çalışanlarımız olduğunun bilincindeyiz. Bu yüzden insan kaynakları politikamızın odağına da ‘İnsan’ı koyuyoruz.

Uzun vadeli ve sürdürülebilir değer yaratmaya odaklanan şirketimizin öncelikleri adil ve şeffaf olmaktır. Hem iç hem de dış paydaşlarımızla olan iletişimimizi bu iki temel değer üzerine kurgulayarak ve doğruluğa, profesyonelliğe verdiğimiz önemi öncelikli hale getirerek yolumuza devam ediyoruz.

Etik değerlerin yaşatıldığı, farklı görüşlere değer veren ve hesap verebilirlik ilkesine bağlı olan şirketimizde cinsiyet, ırk, yaş, uyruk ayırt edilmeden herkese eşit çalışma fırsatları tanınmaktadır.

Çalışanlarımızın sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayarak kurum kültürü ve bilincini oturtmak, bireylere kendini geliştirme ve amaç sağlama imkanı vermek, ‘Ben’ değil ‘Biz' diyen çalışanlardan oluşan bir takım yaratmanın, oluşturmak istediğimiz kültürün asıl bileşenleri olduğuna inanmaktayız.

En Güçlü Paydaşımız Çalışanlarımız

Şüphesiz ki, şirketleri ile aynı dili konuşan, aynı hedefe yoğunlaşan, şirket geleceğine katkı sağlayan çalışanlar şirket kültürünü benimseyen kişilerden oluşur.

Varmak istediğimiz noktayı benimseyen ve değerlerimizi kendi değerleri ile örtüştüren çalışanlarımız, yetkinliği yüksek, kaynaklarını ve zamanını doğru yöneten, sürekli gelişen ve sonuç odaklı kişilerden oluşmaktadır. Ekip olarak kazanmayı bir kültür haline getirirken, yenilikleri ve iyi uygulamaları takip eder, kalite, iş sağlığı ve güvenliği ve sorumlu madencilik anlayışımıza karşı duyarlı yaklaşım sergileriz.

Doğaya, insana ve çevreye saygılı bireyler olmak madencilik sektöründe faaliyet gösteren şirketimizin en büyük hassasiyetleri arasında yer alır.

Takımımızın Bir Parçası Olmak

Çalışma arkadaşlarımızın, büyüyen yapımız içerisinde bizi geleceğe taşıyan en büyük paydaşımız olduğuna inanıyor ve bu bilinçle yolumuza devam ediyoruz.

Kültürümüzü paylaşmak, değerlerimizi yaşatmak ve takımımızın bir parçası olmak için, yerel iletişim kaynakları ve Kariyer.net sayfamızdan açık pozisyonlarımızı değerlendirerek başvurunuzu bizlere iletebilirsiniz.

Öksüt Madencilik, gerekli şartları taşıyan tüm başvuru sahiplerine ve çalışanlarına eşit fırsatlar tanıyan bir işveren olmayı kendine ilke edinmiştir. Adayların nitelikleri dikkate alınarak, yürürlükteki tüm kanunlar ve yönetmeliklere uygun şekilde şeffaf bir süreç yönetmek şirket politikamızdır.

Etik Kurallar

Öksüt Madencilik | Centerra Gold, tüm çalışanlarının en yüksek etik standartlara uyumlu bir şekilde kendilerini yönetmelerini bekler.

Yönetim Kurulumuz, çıkar çatışmasından kaçınma, gizli bilgileri koruma, yürürlükteki yasalara, kurallara ve düzenlemelere uyma, iyi açıklama uygulamalarına bağlılık ve çalışanların ve üçüncü şahısların muhasebe ve denetim konularında endişelerini rapor etme prosedürlerini kapsayan Etik Kurallar'ı benimsemektedir.

Ekip olarak, yurtiçinde ve yurtdışında paydaşımız olan kişi ve kuruluşlara, tedarikçilerimize, topluma ve çalışma arkadaşlarımıza karşı faaliyetlerimizde “Politikalar ve Disiplin Prosedürü El Kitapçığı”na uygun tutum ve davranışlar sergilemeyi ve bu ilkelerin benimsenmesini görev ediniyoruz.