DEĞERLERİMİZ VE VİZYONUMUZ

Takım tabanlı bir mükemmellik kültürü yaratma tutkumuzun yapı taşını; iş yapış şeklimiz ve çalışanlarımızın sorumluluklarını yerine getirme konusundaki bilinçlerinin ve yetkinliklerinin oluşturduğuna inanıyoruz. Tüm paydaşlarımıza ve partnerlerimize değer sunmak nihai hedeflerimiz arasında yer almakta ve hedeflerimize ilerlerken “dürüstlük ve etik” yaptığımız her şeyin temelini oluşturmaktadır.

Bu yolda bize ışık tutacak değerlerimiz;

“Sorumlu bir şekilde sürdürülebilir değer ve büyüme sağlayan,
takım odaklı, seçkin bir kültür inşa etmek”


Takımdaki her bir üyenin değerli görüldüğü, birlikte değer yaratmanın önemini kavramış, amaç ve hedef birliği yapmış üyelerin birlikteliğine ve takım ruhuna dayalı başarıya inanıyoruz. Birbirimize ve yaptığımız işlere değer veriyor ve saygı gösteriyoruz.


Yasalara, çevreye ve topluma saygılı sürdürülebilir madencilik anlayışımızla; topluma, hükümete ve devlete ait tüm işletmelere, paydaşlarımıza ve takım arkadaşlarımıza karşı şeffaf ilişkiler yürütüyoruz.Her zaman daha iyi bir yöntem ve teknik arayışı içinde olmak, en güncel bilgi ve teknolojiye dayalı madenciliği hedeflemek ve fark yaratmak bilincinin sürekli gelişimi desteklediğine inanıyoruz.


Madencilik faaliyetlerinin ve ilişkili tüm çalışmaların, şirket hedefleri dahilinde etkin ve verimli bir şekilde sonuçlandırılarak; ölçülebilir ve karşılaştırılabilir somut çıktılara ulaşmasını hedefliyoruz.