ÇEVRE

Öksüt Madencilik A.Ş. arama, işletme ve işletmeyi kapama aşamaları dahil tüm çalışma aşamalarında; çalışanlarının, alt yüklenici firmaların, halkın ve çevrenin sağlık ve güvenliğini korumayı ve ulusal ve uluslararası standartlara uygun faaliyet göstermeyi kendisine ilke edinmiştir.


Bu ilkeye bağlı olarak Öksüt Madencilik;

- Ulusal ve Uluslararası mevzuatlara ve standartlara uygun faaliyet göstermeyi,

- Çevresel etkilerin belirlenmesini ve gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetleri sürekliliğinin sağlanmasını,

- Tüm çalışanların ve alt yüklenicilerin çevre bilincininin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunularak çevre yönetim sistemini çalışma prensibi haline getireceğini,

- Çevre yönetim sistemini kurmayı, uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi,

- Çevre risklerini ve tehlikelerini belirlemeyi,

- Çevre konularında proje sahasına komşu yerleşim alanlarındaki halkla yapıcı iletişimde olmayı,

- Atık yönetim sisteminin sürekli iyileştirileceğini ve geliştirileceğini, atıkların kaynağında azaltılarak geridönüşüm / bertaraflarının sağlanacağını,

- Madencilik faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından, planlı bir şekilde faaliyet sahasını rehabilite etmeyi,

- Çevre konularında görev ve sorumlulukları açıklayan eğitimler vermeyi,

- Çevre ile ilgili prosedürleri ve talimatları hazırlamayı ve bunların uygulanmasını sağlamayı,

- Biyoçeşitliliğin bir parçası olan bitki ve hayvanların izlenmesini ve korunmasını,

- Faaliyetlerin gerçekleştiği alanlarda ve çevresinde yaban hayatın korunmasını,

- Kültürel mirasın korunmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını,

- Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını,

- Madencilik sektöründeki teknolojik gelişmeleri takip ederek, profesyonel yönetim kadromuz ve yetkin personellerle, çevre ile uyumlu sürdürülebilir bir madencilik yapacağını taahhüt eder.

ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikamıza ulaşmak için buraya tıklayınız.