ÖKSÜT ALTIN MADENİ İŞLETMESİ

Öksüt Projesi, Türkiye'nin İç Anadolu kırsalında işletilmek üzere çalışmaları devam eden bir altın madenidir. Maden, uluslararası altın madenciliği şirketi olan Centerra Gold Inc (Centerra) şirketinin tamamına sahip olduğu Öksüt Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye (ÖMAŞ’a) aittir ve ÖMAŞ tarafından işletilmektedir.

Proje İç Anadolu bölgesinde başkent Ankara'nın 290km güneydoğusunda ve Kayseri şehrinin 45km güneyinde Develi ilçesi sınırlarında yer almaktadır.

Öksüt tipik olarak, genel itibarıyla andezitik volkanik kayaçlar içerisinde gelişmiş, “Yüksek Sülfidasyon Epitermal” tipi saçınımlı altın yatağıdır.

Altın madeni projesi kapsamında Keltepe ve Güneytepe olarak adlandırılan iki ayrı ocakta açık ocak maden işletmeciliği yapılmaktadır. Üretim biçimi yığın liçi yöntemidir. Üretim prosesi, açık ocaklardan çıkarılacak cevherin önce çeneli ardından konik kırıcılarda kırılıp elenerek uygun boyutlara indirildikten sonra yığın liç ve kolonda karbon işlemlerinden geçirilerek dore altın elde edilmesidir.

Proje işletme alanı, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu kapsamında mevcut işletme ruhsatı sınırlarından daha dar bir alanı kapsayacak şekilde planlanmıştır. Böylece, mümkün olduğunca az bir alan kullanılarak işletme faaliyetlerinin yapılması hedeflenmiştir.

Yapılan fizibilite çalışmalarına göre Öksüt Altın Madeni Projesi için 221 milyon ABD Doları tutarında bir başlangıç sermayesi yatırımı yapılmıştır.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından Türkiye’de finans desteği verilen ilk maden projesidir.