ÖNCE SAĞLIK VE GÜVENLİK

Öksüt Madencilik; arama, inşaat, işletme ve işletmenin kapanması aşamaları dahil tüm çalışma aşamalarında; çalışanlarının, yüklenici firmaların, halkın ve çevrenin sağlık ve güvenliğini korumayı “Hiçbir iş, işin güvenli yapılması için harcanacak zamandan daha önemli değildir” anlayışı ile taahhüt etmektedir.

Bu ilkeye bağlı olarak tüm yasal mevzuata harfiyen uyduğumuz gibi uluslararası en iyi uygulamaları da kendi çalışmalarımıza rehber ediniyoruz. İş sağlığı, güvenliğinin ve çevre bilincinin sadece çalışma ortamıyla sınırlı olmayacağının bilinci ile hem şirket hem yüklenici firma çalışanlarının tamamına “İşte Güvenlik, Evde Güvenlik” adı altında Centerra Gold için özel geliştirilmiş bir eğitim sağlayarak, istendik davranış değişikliğinin kendiliğinden filizleneceği bir iklim yaratma gayretindeyiz.


İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre anlayışımız kapsamında ayrıca;

 • Endüstriyel alanda ulusal ve uluslararası kabul görmüş kanun ve yönetmeliklere koşulsuz uymayı,
 • Çalışanlara ve alt yüklenicilere güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı,
 • Gerekli sosyal ve ekonomik faktörleri dikkate alarak; çalışanlar, alt yükleniciler ve halk için potansiyel sağlık ve güvenlik risklerinin belirlenmesini, tanımlanmasını ve kontrolünü sağlamayı,
 • Çalışmalardan kaynaklanacak çevresel etkilerin kontrolü ve önlenmesi için gerekli tedbirleri almayı,
 • İş sağlığı, güvenliği ve çevre ile ilgili konularda çalışanlarını düzenli ve sürekli bir biçimde bilinçlendirmeyi ve geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.

Yukarıda belirttiğimiz taahhütleri yerine getirmek amacıyla:

 • Sağlık, emniyet ve çevre yönetim sistemini kurmayı ve uygulamayı,
 • Çalışmalardan kaynaklanabilecek, sağlık, emniyet ve çevre risk ve tehlikelerini belirlemeyi,
 • Sağlık, emniyet ve çevre yönetimi çalışmalarını sürekli iyileştirmek amacıyla hedefler belirlemeyi,
 • Faaliyetlerden dolayı, çalışanları ve halkı etkileme potansiyeli olan durum ve olayları belirleyerek, sağlık, emniyet ve çevre acil durum eylem planları oluşturmayı,
 • Sağlık, emniyet ve çevre konularında proje sahasına komşu yerleşim alanlarındaki halkın bilgilendirilmesini sağlamayı,
 • Faaliyetlerden dolayı oluşabilecek çevresel kirliliği azaltmak ve kontrol etmek amacı ile atıkların geri dönüşüm ve bertarafını sağlamayı,
 • Madencilik faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından, planlı bir şekilde faaliyet sahasını rehabilite etmeyi,
 • Bu politikanın uygulanması için, düzenli denetlemeler yapmayı,
 • Öksüt Madencilik’e ait olan sağlık, emniyet ve çevre politikasının alt yükleniciler ve tedarikçiler tarafından sorumlu oldukları çalışma alanlarında uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlamayı,
 • Tüm çalışanlara sağlık, emniyet ve çevre konularında görev ve sorumluluklarını açıklayan eğitimler vermeyi,
 • Tüm çalışanların sorumlu oldukları çalışma alanlarında, sağlık, emniyet ve çevre politika ve prosedürlerini uygulamalarını sağlamayı,
 • Bu politikanın uygulanması için gerekli kaynakları temin etmeyi,
 • Bu politikanın ilgili paydaşlara ulaşmasını sağlamayı ilke, hedef ve amaç ediniyoruz.