SOSYAL SORUMLULUK VE HALKLA İLİŞKİLER

Madencilik projelerinin sosyal ve ekonomik gelişmeyi destekleyen pozitif bir güç olduğuna inanan şirketimiz, yöre halkı ile yapıcı ilişkiler kurmanın ve bu ilişkileri geliştirmenin sorumlulukları arasında yer aldığının bilincinde olarak hareket eder. Yerel kurumlar ve diğer paydaşlarla beraber şirket çalışmalarının olası olumsuz etkilerini en aza indirebilmek ve faydalarını artırabilmek için ortak çalışmalar yürütüyoruz.

Kültürel değerlere karşı hassasiyet, saygı ve dürüstlük, çalışmalarımızın ana prensipleri arasında yer almaktadır. Her bir çalışanımız bu prensiplerin bilincindedir ve yapılacak her türlü faaliyetten sorumlu olarak hareket etmektedir.

Paydaşlar tarafından dile getirilen tüm soru, öneri, talep ve şikayetler kaydedilmekte ve şirketin ilgili birimleri ile paylaşılarak geri dönüşler yapılmaktadır. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası performans gereksinimlerinin önemli bir parçası olan şikayet mekanizması aktif olarak işletilmektedir.

Ayrıca,
  • Karşılıklı güven ve anlayışı inşa edebilmek için yöre halkıyla şeffaf ve işbirliğine dayalı bir iletişim kuracağımıza,
  • Olası sosyal riskleri, etkileri ve yükümlülükleri belirlemek adına yöre halkıyla sürekli iletişimde olacağımıza,
  • İstikrarlı, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ve yaşama ortamı oluşturabilmek için üzerimize düşem sorumlulukları yerine getireceğimize,
  • Sürdürülebilir sosyal ve ekonomik gelişmeyi desteklemek amacıyla yöre halkı, resmi kurumlar, çalışanlar, alt yükleniciler ve diğer tüm paydaşlarla işbirliğini geliştireceğimize,
  • Temel insan hakları anlayışı çerçevesinde iletişim ve etkileşimde olduğumuz tüm paydaşlara saygılı olacağımıza,
  • Şikayetlerin zamanında, adil ve tutarlı olarak ele alınıp değerlendirileceğine,
  • Proje etki alanında bulunan kadın, çocuk ve diğer hassas grupların ihtiyaç, endişe ve isteklerini göz önünde bulunduracağımıza,
  • Madenin kapanışından sonra yöreye olumlu ve kalıcı miraslar bırakmak için yerel paydaşlarla beraber çalışacağımıza,
  • Paydaşlarımıza ve hissedarlarımıza değer yaratmak için halkla ilişkiler performansımızı düzenli olarak değerlendirileceğimize ve geliştireceğimize söz veriyoruz.