ÇEVRE

Öksüt Madencilik A.Ş. arama, işletme ve işletmeyi kapama aşamaları dahil tüm çalışma aşamalarında; çalışanlarının, alt yüklenici firmaların, halkın ve çevrenin sağlık ve güvenliğini korumayı ve ulusal ve uluslararası standartlara uygun faaliyet göstermeyi kendisine ilke edinmiştir.

Bu ilkeye bağlı olarak Öksüt Madencilik;

- Çalışmalardan kaynaklanacak çevresel etkilerin kontrolü ve kirliliğin önlenmesi için gerekli tedbirleri almayı,

- Çevre ile ilgili konularda sürekli bilinçlendirmeyi ve geliştirmeyi,

- Çevre yönetim sistemini kurmayı ve uygulamayı,

- Çevre risk ve tehlikelerini belirlemeyi,

- Çevre konularında proje sahasına komşu yerleşim alanlarındaki halkla yapıcı iletişimde olmayı,

- Çevresel kirliliği azaltmak ve kontrol etmek amacı ile atıkların geri dönüşüm ve bertarafını sağlamayı,

- Madencilik faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından, planlı bir şekilde faaliyet sahasını rehabilite etmeyi,

- Çevre konularında görev ve sorumlulukları açıklayan eğitimler vermeyi,

- Çevre ile ilgili prosedürleri ve talimatları hazırlamayı ve bunların uygulanmasını sağlamayı,

- Biyoçeşitliliğin bir parçası olan bitki ve hayvanların izlenmesini ve korunmasını,

- Faaliyetlerin gerçekleştiği alanlarda ve çevresinde yaban hayatın korunmasını,

- Kültürel mirasın korunmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını,

- Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını taahhüt eder.